3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2020.09.28. hétfő, Vencel
  2. |
  3. 19 °C
  4. |

Tisztelt Olvasók!

Szombaton este levelet juttatott el hozzánk négy lakiteleki önkormányzati képviselő. Ebben kifogásolják azt, hogy az lcafe.hu internetes portálunk egyik cikkében valótlanságokat állítunk, a lakiteleki testületi ülésen történtekről, és sajtóperrel fenyegetőznek. Ezúton olvashatják válaszlevelünket. Az üggyel kapcsolatban nem kívánunk többet foglalkozni.

Tisztelt Belicza András, Dombi Sándor, Madari Andor, Olajos István Képviselő Urak!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a „Kommunális adó csökkentése elhalasztva, volt alpolgármester jutalma megszavazva” cikkben több valótlan állítást vettek észre az lcafe.hu internetes újságban.

A magyar nyelv változatossága lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy szónak a jelentését más-más módon fejezzük ki. A jutalom valóban nem ugyan az, mint a végkielégítés. A törvény szerint „ a polgármestert… végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; részére az új képviselő-testület pedig további háromhavi illetménynek megfelelő juttatást adhat.” Az Önök állítása szerint a „a törvény adta lehetőséggel élve végkielégítésről szavazott a Képviselő-testület” , ezzel szemben a végkielégítésről nem szavazott, nem is szavazhatott, mert az ipso iure jár a volt polgármestereknek. Mindennemű végkielégítés elsődleges rendeltetése az anyagi biztonság nyújtása a munkáját elveszítő munkavállaló részére. A további „juttatás” adásának meg inkább munkát elismerő, jutalom funkciója van. Egyébként Önök a testületi ülésen több alkalommal is hivatkoztak arra, hogy Felföldi Zoltán volt polgármester milyen jól végezte a dolgát, ezért megérdemli azt, hogy plusz háromhavi juttatásban, végkielégítésben, jutalomban részesüljön.

A napirendi pontok elfogadásánál, mikor a polgármester asszony feltette a több mint harminc napirendi pontot, akkor Önök nem fogadták el. Ez tény, ami a jegyzőkönyvből is kiderül. A korábban kiküldött napirendi pontokat tartották elfogadhatónak, amiben csak időrendi sorrendben voltak változások. Az újabb szavazásnál azt fogadták el.

Az első, közel húsz napirendi pontnál nem volt különösebb vita, és még a szervezeti és működési szabályzat tárgyalásánál sem merült fel komolyabb „ütésváltás”, írtuk. Ez azt jelenti, ha szó szerint nincs is így leírva, hogy azokban a napirendi pontokban egyetértettek a képviselők.

Rosszul írták azt is, hogy a felügyelő bizottsági tagok megválasztásánál a saját jelöltünket leszavaztuk. Miért szavaztuk volna le, mikor mi javasoltuk. Önök szavazták le, és mivel négyen voltak mi meg csak hárman, így mindig az Önök akarata érvényesült, ez az ülésen készült jegyzőkönyvből is tényszerűen kiderül.

Valótlanságot állítanak, személyemet hamis színben tüntetik fel, mikor arról írnak, hogy kommunikációs tanácsnoknak jelöltettem magam. Én ilyet soha senkinek nem mondtam, ilyen jelölést nem tettem. Ez szándékos félrevezetés, mely akár még a jóhírnév polgári jogi védelem alatt álló megsértését is kimeríti. Mivel személyemet hátrányosan érintő dologról van szó, amit Önök elküldtek a lakitelekma.hu internetes portálra és ott fel is tették, ezért kérem, hogy a lakitelekma.hu szerkesztőségénél személyesen eljárva intézkedjenek ezen mondattal kapcsolatos helyreigazításról vagy pedig az írásuk levételéről a honlapról.

Úgy gondolom, hogy településünknek és mindenkinek az lenne a legjobb, ha tennék a képviselői munkájukat és elfogadnák azt a tényt, hogy a lakiteleki lakosok akaratából az elkövetkezendő öt évben Zobokiné Kiss Anita a település polgármestere. Arra tettek esküt, hogy Lakitelek érdekeit szolgálják, nem pedig arra, hogy mindenben gáncsoskodjanak. Kérem, fogadják ezt el.

Mivel kifogásuk több helyen is cáfolható, nem kívánunk helyesbíteni.

Azt már csak pótlólag teszem hozzá, hogy az lcafe.hu főszerkesztőjeként később kaptam meg a levelet, mint ahogyan a lakitelekma.hu honlapon megjelent.

Szentirmay Tamás önkormányzati képviselő,

az lcafe.hu internetes újság főszerkesztője