1. 2023.11.30. csütörtök, András, Andor
  2. |
  3. 2 °C
  4. |

A labdarúgó egyesületért báloztak

Az elmúlt időszakban minden évben megrendezték Nyárlőrincen a sport bált. A nagy érdeklődésre való tekintettel a művelődési ház már kicsinek bizonyult, így a tornaterem adott ezúttal is helyet a rendezvények.

 

A labdarúgó egyesület vezetésének a mandátuma lejárt, így még a sport bált megelőzően újat választottak. Az elnökség tizenhárom főből áll, melynek élén Balogh Viktor áll, helyettese Pénzváltó István. A további tagok: Bali Gábor, Banó Zsolt, Bálint Ferenc, Bálint Tibor, Bimbó Imre, Czégány Károly, Csernák József, Erki László, Molnár Máté, Oláh Csaba, Szabó János.

A bálon Pénzváltó István köszöntötte a sportolókat, hozzátartozóikat és a vendégeket. Elmondta, hogy első ízben nyitja meg a bált polgármesterként, korábban, mint testnevelő tanár, és mint labdarúgó edző vett részt Nyárlőrinc sport életében. Azt szerette volna, hogy a bál méltó legyen az alkalomhoz, éppen ezért új szőnyeget vásároltak, amivel leterítették a tornaterem padlóját. Újak voltak a tányérok is, amelyet ezután minden egyes vacsorás rendezvény alkalmával lehet majd használni. Ígéretet tett arra, hogy a sport iránti elkötelezettségét továbbra is folytatni fogja. Az önkormányzat a lehetőségeihez képest támogatni fogja továbbra is a település sportéletét, és fiatalok ilyen irányú képzését, hogy úgy nőjenek fel, tudnak küzdeni, dolgozni a sikerért. Amint említette, büszke a labdarúgó csapatra, mert ismeri őket, hiszen legtöbbjük a keze alatt nevelkedett. Sportolóként legyenek büszkék teljesítményükre, hiszen azt a település érdekében tették –hangsúlyozta. Megköszönte azoknak, akik jelenlétükkel is támogatták a rendezvényt.

Pénzváltó István után Tormási Zoltán alpolgármester is köszöntötte a bál résztvevőit. Akik eljöttek erre a rendezvényre, azok biztosan segíteni akarják az egyesületet, hiszen ez egy jótékonysági rendezvény, az ebből befolyt összeget az egyesület fogja megkapni. Sokan segítették eddig is az egyesület munkáját. Nem kis felelősség a fiatalokkal foglalkozni, hogy eredményt is fel tudjanak mutatni. – mondta. Tormási Zoltán hosszú éveken keresztül látta el az egyesületnél az elnöki feladatokat, a mandátumok lejárt, átadták a munkát az új vezetésnek. Azt kívánta, hogy az új vezetés legalább olyan eredményt érjen el, mint amilyet ők értek el eddig. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik eddig is segítették a munkájukat, mert mindenki a csapat jó szereplésének érdekében dolgozott. Tormási Zoltán ajándékokat adott át azoknak, az elmúlt időszakban anyagilag is támogatták Nyárlőrinc sportját. A leköszönő elnök Torbán Csabának a felnőtt labdarúgó csapatkapitányának is ajándékot adott át. Balogh Viktor új elnök a régi elnökség tagjainak köszönte meg a fáradságos munkáját. Közülük is kiemelte Tormási Zoltán és Mohácsi Géza személyét, akik nagy odaadással végezték feladatukat. Többek között nekik is köszönhető az, hogy elő tudták teremteni az anyagi feltételeket az egyesület működéséhez. Megköszönte a labdarúgók hozzátartozóinak is, hogy ők is segítették a játékosok felkészülését, azzal, hogy nyugodt körülményeket biztosítottak számukra. Bende József a felnőttek edzője, már több alkalommal sikerre vezette a csapatot. A tréner megköszönte mindenkinek, aki segített abban, hogy megfelelő feltételek mellett tudtak készülni a találkozókra.

A bálon Szekeres Ágnes és barátai táncában gyönyörködhettek a jelenlévők. A Nomád zenekar pedig hajnalig húzta a talpalávalót.