3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2019.08.26. hétfő, Izsó
  2. |
  3. 28 °C
  4. |

Tájékoztató a bölcsődei beiratkozással kapcsolatosan

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményében az alábbi bölcsődei felvételi eljárást alkalmazunk.

A beiratkozás két részletben történik:

1. Az első beiratkozás 2015. 05. 11-12.-n 8.-17 óráig lesz a Kiss J. úti óvodában. Ezen a napon csak azon szülők gyermekeinek jelentkezését várjuk, akik 2015. szeptembertől szeretnék megkezdeni a beszoktatást. A felvétel eredményéről legkésőbb 2015. június 11.-ig értesítéssel leszünk.

2. A második beiratkozás 2015. októberében lesz a Kiss J. úti óvodában. (pontos időpontot későbbiekben tesszük közzé) Ekkor azon szülők gyerekeinek beiratkozását várjuk, akik 2016. januártól, szeretnék megkezdeni a bölcsődei beszoktatást. A felvétel eredményéről 2015. október 30-ig értesítéssel leszünk.

A beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és a szülő/gondozó és gyermek lakcímkártyáját. A bölcsődébe a lakiteleki gyermekeken kívül felvesszük a tiszaugi, a nyárlőrinci a szentkirályi, és a tiszaalpári gyermekeket is.

Azon szülők esetében, akik a megjelölt két időszakban nem jelezték gyermekük felvétele iránti szándékukat, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei ellátásra, kérhetnek soron kívüli felvételt.

A felvételt nyert gyermekek, ha nem kezdik meg a megbeszélt időpontra a beszoktatást 2 hétig tartjuk fenn a helyet, utána a szülőknek újra be kell, hogy írassák a gyermeket, de már nem biztos, hogy oda tudjuk felvenni, ahová a szülő szeretné.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel:

• akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,

• munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,

• képzésben való részvételük,

• betegségük,

• vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket:

• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

• akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy

• akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,

• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni megfelelően gyermekéről.

Szeretettel várunk minden kedves szülőt a beiratkozásra!

Jelentkezési lap letölthető a www.szivarvanyovi.hu, és a www.lakitelek.hu honlapon.