3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2019.08.26. hétfő, Izsó
  2. |
  3. 28 °C
  4. |

Berekesztette az ülést a polgármester

Rendkívül fontos napirendi pont szerepelt a mai (január 14) testületi ülésen, ami nem volt más, mint a képviselő-testület feloszlatása. Az egész települést érintő kérdésben ezen az ülésen nem született döntés.
A napirendi pontok megszavazása előtt Zobokiné Kiss Anita polgármester megkérdezte Madari Andort, aki a testület feloszlatását előterjesztette, hogy továbbra is fenntartja-e változatlan tartalommal a képviselő-testület feloszlatására tett előterjesztését? Az előterjesztés ugyanis többek között tartalmazza, hogy: „A tisztség betöltése nincs iskolai végzettséghez kötve. Komoly erkölcsi felelősség azonban, ha valaki nem tudja meglévő diplomájának eredetiségét hitelt érdemlően bizonyítani”. A polgármester bemutatta diplomáját, melyet átadott Dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyzőnek, hogy hitelességi vizsgálatnak alávethesse. Zobokiné Kiss Anita azt kérte, hogy jegyzőkönyvbe rögzítsék azt, hogy Madari Andor, nagy nyilvánosság előtt közokirat hamisítással vádolta. Javasolta továbbá, hogy a képviselő-testület feloszlatatása kerüljön le a napirendről. Indokként a következőket mondta: Madari Andor alpolgármester másik indoka a pályázatok elmaradásával volt kapcsolatos. A bizottsági ülésen is arra utalt, hogy a korábbi vezetés már kidolgozta, csak tovább kellett volna vinni az ügyet. A Lakitelek-Tiszaug kerékpárút kapcsán a jegyzőkönyvek tanúsága szerint, 2014. február 6-án tárgyalta az előző testület, ahol végül a polgármester a bizottsági üléseken elhangzottak miatt nem bocsátotta szavazásra a tanulmányterv elkészítését. Utána a későbbiek során már nem került napirendre. A héten rendkívüli ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület Belicza András képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügyét, amiben határozatot is hozott. A polgármester kérte az adóhatóság tájékoztatását, hogy a képviselőnek van-e olyan adó, vagy köztartozása, mellyel szemben fennállhat a méltatlanság esete, illetve van-e tudomása az adóhatóságnak olyan okról, mely alapján kikerülhet a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Ezzel kapcsolatos levelét elküldte az adóhatóságnak. Lakitelek jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság, a mai válaszlevelének tartalma, újabb okot adott arra, hogy Belicza András képviselő ügyét a pénzügyi bizottság és a testület újra tárgyalja. Mivel ezzel kapcsolatban az állami adó- és vámhatóságtól a választ meg kell várni, illetve önkormányzati adóhatóság tájékoztatása is indokolja, hogy amíg ez a kérdés hitelt érdemlően nem tisztázódik, etikátlannak tartja a polgármester, hogy a képviselő-testület a feloszlatásról szavazzon. Belicza András hozzászólásban megemlítette, hogy nem tud sem adó, sem pedig köztartozásáról.

A képviselők az eredetileg kiküldött napirendi pontok közül több változtatást is kértek. Zobokiné Kiss Anita, Bende László és Dakóné Harkai Csilla a napirendi pontok elfogadásról név szerint szavazást kért. Ennek eredményeként ők hárman a módosító javaslatokat fogadták el, ami többek között azt is tartalmazta, hogy vegyék le napirendről a testület feloszlatását. Belicza András, Madari Andor,
Olajos István és Tóth Sándor viszont nemmel szavazott. Így a módosított napirendet 3 igen 4 nem szavazattal a képviselő testület nem támogatta.
A korábbiakban elhangzottakat megerősítve Zobokiné Kiss Anita megismételte, hogy felelős polgármesterként nem járul hozzá, hogy a négy képviselő egyéni érdekeket képviseljen, és ennek beáldozzák az önkormányzati munkát. A polgármester azt szűrte le, hogy a négy képviselőt egyáltalán nem érdekelte az, hogy Belicza András képviselőnek adott esetben méltatlanságra okot adó ügye van a testület előtt, és jelen esetben nem akarják tisztázni a felmerülő kérdéseket. Véleménye szerint, mindannyiuk közös érdeke, hogy a kért igazolás beérkezzen. Továbbá semmilyen valós, indokot nem tudott felhozni az alpolgármester a testület feloszlatására. Amint azt Zobokiné Kiss Anita hangoztatta, nem hagyja azt, hogy egyéni érdekből, újabb több milliós költségekkel terheljék az önkormányzat költségvetését, illetve egyéni érdeket képviseljenek. Ezért a képviselő-testületi ülést berekesztette, felállt és elhagyta a termet.

 

forrás:lakitelek.hu