3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2020.07.05. vasárnap, Sarolta, Emese
  2. |
  3. 28 °C
  4. |

Közmeghallgatás helyett falufórum

Közmeghallgatást szeretett volna tartani Zobokiné Kiss Anita polgármester. A képviselők többsége azonban nem szavazta meg, így falufórumra hívta a község lakosságát.

 

A hagyományokhoz híven minden év első harmadában szokta megtartani a kötelező közmeghallgatást az önkormányzat. A legutóbbi testületi ülésen napirendi pontként szerepelt az időpont meghatározása. A hét tagú testületből azonban négy képviselő nem szavazta meg a közmeghallgatást, arra hivatkozva, hogy majd az új testület megtartja. Zobokiné Kiss Anita polgármester ezért falufórumra hívta a település lakóit. Tudni kell azt, hogy a közmeghallgatást kihelyezett testületi ülés, amelyen a képviselőknek részt kell venni. A falufórumon viszont nem. Ennek megfelelően a négy képviselő nem is volt jelen.

Minden fórumra érkező egy dossziét kapott, amelyben tájékoztatást kapott Lakitelek 2015. évi gazdálkodásáról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás változásairól, a szabadtéri fitness parkról, a jégpályáról, a Kerekdomb-Lakitelek között megépülő kerékpárút helyszínrajzáról, valamint az elkövetkezendő időben megvalósuló programokról.

Zobokiné Kiss Anita köszöntő szavai után átadta a szót Ágoston Bélának az Univer Agro ügyvezető igazgatójának, aki a Lakitelek területén megvalósult beruházásokról beszélt. Megemlítette, hogy milyen korszerű berendezésekkel, modern technikával dolgoznak, és számítanak a helyiek munkájára. Az önkormányzatnak is van a közelben 2,8 hektáros területe, ahol pritaminpaprikát lehetne termelni. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások már megkezdődtek a két fél között. Megvalósulás esetén további munkalehetőséget lehet biztosítani helyi emberek számára.

Ezt követően a polgármester szólt a Víziközmű Társulat, valamint az önkormányzata és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között egyoldalú szerződésmódosítás semmisségének megállapítása és többletkamat visszafizetése iránti - korábban jogerős ítélettel lezárt - peres eljárásról. A bank által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria az önkormányzat és Víziközmű Társulat számára kedvezőtlen döntést hozott. A település első embere megemlítette a DÉMÁSZ ügyet is. Az önkormányzat évekkel korábban szerződést kötött a DÉMÁSZ-szal, amiben szerepelt a közvilágítás korszerűsítése. Az előző ciklusban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a DÉMÁSZ-nak járó pénzt nem fizeti ki. Ez a kifizetés a mai napig nem történt meg. Így most már 55 millió forintra rúg az önkormányzat tartozása a DÉMÁSZ felé. Zobokiné Kiss Anita megválasztása után felvette a kapcsolatot az áramszolgáltatóval, és próbált olyan döntést kicsikarni, hogy az önkormányzatnak is megfelelő legyen. Rendszeresen a testület elé terjesztette az ezzel kapcsolatos kérdéseket, de a képviselők többsége szinte minden esetben zárt ülés keretében akarta tárgyalni az ügyet, amit aztán levett a napirendről. A polgármester szerint semmi sem indokolta azt, hogy zárt ülésen tárgyaljanak a dolgok menetéről. Nem régen olyan levelet küldött a DÉMÁSZ, hogy előzetes eljárást indít, majd pedig bírósági pert, az önkormányzat ellen. Azt a szándékát sem tartja már fenn, hogy a kamatokat és a közben felmerülő költségeit elengedi, a teljes összegre igényt tart, ami mára már 55 millió forint. Azt is megírták, hogy mindent nyilvánosságra lehet hozni, nincsen olyan üzleti titok vagy érdek, ami miatt ezt az ügyet zárt ülés keretében kellene tárgyalni. Ez az összeg és a K&H Bank által visszaigényelt pénz, jelentős mértékben felforgathatja az önkormányzat költségvetését.

A polgármester szólt a piacról is, amit pályázati pénzből fejlesztett az önkormányzat. Ennek ellenére az elmúlt évben ötmillió forintot kellett arra fordítani, hogy a csapadékvíz elvezetés megoldódjon. További fejlesztések várhatók még, mert abból a pályázati pénzből, amit korábban nyert az önkormányzat nem sikerült teljesen mindent megoldani. Zobokiné Kiss Anita megemlítette a jégpálya, a szabadtéri kondipark megvalósítását. Beszélt arról is, hogy az egy héttel korábban megrendezett Télbúcsúztató tavaszköszöntő rendezvény támogatói felajánlásból valósult meg. A későbbiek során is támogatói felajánlások segítik a rendezvények megvalósulását.

A megvalósuló pályázatok közül beszélt a Kerekdomb-Lakitelek közötti kerékpárútról, az egészségház felújításáról, a csapadékvíz elvezetésről. A Holt-Tisza part rendbetételéről, a Gondozási Központ felújításáról, az általános iskola tornaterem és a régi épület közötti U alak hasznosításáról, a könyvtár energetikai korszerűsítéséről, homlokzat felújításáról. A távlati tervek között említette egy tornacsarnok megépítését, pályázat esetén. A szakdolgozatával kapcsolatos procedúráról is szólt a polgármester. Megemlítette, hogy a külterületen táblákat fognak hamarosan elhelyezni a dűlők nevével, hogy a mentők, tűzoltók, rendőrök meg tudják találni a keresett ingatlant.

Írásban tették fel azt a kérdést, hogyan lehet biztosítani a májusi választás tisztaságát? Erre a kérdésre dr. Pethő Anada Zsuzsa válaszolt. A felszólalók között a csökkent munkaképességűek megköszönték a polgármesternek, hogy munkahelyet biztosított számukra és egy cserepes virágot adtak át Zobokiné Kiss Anitának. A jelenlévők kifogásolták azt, hogy a négy ellenzéki képviselő nem vett részt a fórumon. Kritikát fogalmaztak meg a földutakkal, az árpádszállási megállóval, a külterületi világítással kapcsolatban. Kérdésként merült fel, hogy mikor lesz a II. számú körzetnek orvosa. Valamennyi feltett kérdésre megkapták a választ.