3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2019.08.26. hétfő, Izsó
  2. |
  3. 28 °C
  4. |

Önfenntartók, önellátók akarnak lenni

Kilenc Tisza környéki település olyan klasztert hozott létre, amivel önellátóvá tudnák tenni magukat és a turizmust is fejlesztenék.

 

Az országban először Lakiteleken alakult meg a napokban, egy vidékfejlesztési klaszter, melynek neve: Homokhát Tiszatáj Multifunkciós Klaszter. Alapító tagjai: Lakitelek, Szentkirály, Tiszaug, Tiszasas, Csépa, Tiszainoka, Tiszakürt, Nagyrév és Szelevény. Magyarországon nem ismeretlen ez az intézmény, de azt a funkciót, hogy a vidék népességmegtartó, eltartó képességét, foglalkoztatását, jövedelem életminőséget tudja produkálni, ilyen fajta klaszter nincs – mondta Mészáros István vidékfejlesztő. Ez a klaszter azt célozza meg, hogy a kilenc település önkormányzatát, gazdasági szereplőit, civilszervezeteit, természetes személyeit megpróbálja egy olyan integrációba bevonni, amelynek célja, hogy a térség önellátó, önfenntartó pozíciót tudjon betölteni. Az önellátás ez esetben azt jelenti, hogy a klaszterhez tartozó településeknél a lakosságot élelmiszerrel látnák el. Ehhez természetesen bekapcsolódhat a kiskereskedelmi, vendéglátó egységek, csak úgy, mint közétkeztetés és a turizmus. Fontos feladat, hogy a helyi piacokat saját termékekkel kell kiszolgálni, és ne külső, idegen áru jöjjön be a fogyasztási rendszerbe. A következő cél, az önfenntartás. Ez már azt jelenti majd, hogy a saját szükségleteken kívül külső piacra is lehet termelni. A bevételből lehet majd megvalósítani, a települési, illetve a térségi fejlesztéseket, beruházásokat. Amennyiben ezt meg tudjuk valósítani, akkor a vállalkozásoknak érdemes lesz fejleszteni. Ez viszont biztonságot tud adni a vállalkozó szférának, mert meg lesz a piac. Ehhez képzett munkaerőre lesz szükség, tehát munkahelyteremtő is lesz. Mindegyik település a saját jellemző adottságainak megfelelően vesz részt a közös munkában. Nem Lakitelek fog mindenkit ellátni és kiszolgálni, mindenkinek meg lesz a feladata, de Lakitelek koordinálásával. Az a jó, hogy mindegyik település másban erős. Az egész területnek Lakitelek lesz a fejlesztési központja is. Itt történik meg majd az a képzés, amire szüksége van egy-egy szektornak. Természetesen pályázni is tudnak majd a feladatokra. A Tiszán túli településeknek ez nagyon fontos szempont lesz, az elnéptelenedés miatt. A Tisza ezen az oldalán lévő települések azt ismerték fel, hogy partnerségi együttműködés nélkül nem tudnak fejlődni, növekedni, az önellátást, önfenntartást egyedül megoldani. Az önkormányzatoknak ebben az érdekeltsége az, hogy amennyiben a vállalkozói szektor fejlődik, akkor a vállalkozások adót fizetnek. Az adóból pedig a település tudja magát fejleszteni. Szociális szempontból lehetőséget tud biztosítani azoknak, akik eddig nem találtak munkát maguknak, így nem kell segélyt kifizetni számukra, ami szintén lényeges dolog. Az alakuló ülés úgy döntött, hogy két klaszter tag ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki be tudjon lépni. Olyanok lehetnek tagjai, akik nem formálisan, hanem tevőlegesen vesznek részt a programban, és konkrét feladatokat vállalnak – tette hozzá Mészáros István.

A munkálatok már júniusban elkezdődtek, aminek következtében most december hónapban meg tudtuk tartani az alakuló ülést – mondta Zobokiné Kiss Anita Lakitelek polgármestere. A kilenc település célja egy olyan vidékfejlesztést megvalósítani gazdasági és turisztikai szempontból, ami elősegíti a térség megerősödését. Helyben foglalkoztatás megvalósítása, olyan szakemberekkel, akik ezt magas színvonalon tudják megoldani, a termelés, feldolgozás és az értékesítési területén. Szándékukba áll egy Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet (TDM) is létrehozni. Az önkormányzat alapított egy alapítványt, mely a főkoordinátora lesz az egész folyamatnak. Az alakulás két lépcsőben fog megtörténni. Az első körben az önkormányzatok léptek be, második lépcsőfokban, ami januárban lesz, már a gazdasági szereplők is csatlakozni fognak hozzánk. Egy belsőpiacot kívánunk létrehozni, hogy az a tizenhétezer fogyasztó, akik a kilenc településen él, a klaszteren belüli cégek termékeit tudja fogyasztani. A munkánknak remélhetőleg hamarosan meg lesznek a gazdasági és szociális eredményei is – vélekedett Zobokiné Kiss Anita.