1. 2024.05.28. kedd, Emil, Csanád
  2. |
  3. 24 °C
  4. |

Közlemény

Szentkirályi Általános Iskola

 

és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 6031 Szentkirály, Kossuth L.u. 24.

Telefon: +36 76 445 040

E-mail [email protected]

honlap: iskola.szentkiraly.hu

A pályázat kiemelt céljai közé tartozik a diákok egészséges életmódra nevelése, a mindennapos testnevelés fontosságának hangsúlyozása, a környezettudatos szemlélet kialakítását célzó szabadidős tevékenységek megvalósítása, módszertani és szaktárgyi továbbképzések lehetővé tétele pedagógusoknak, valamint az idegen nyelvek és az informatika oktatásának előtérbe helyezése nyelvi táborok, szakköri foglalkozások segítségével.

2013. január és 2014. január között megvalósult programok:

Szakkörök Informatikai szakkör: A cél a programban résztvevő 14 fő 10-13 éves, az informatikai eszközök és információforrások önálló és csoportos használatára nyitott tanuló digitális kompetenciájának és kritikus szemléletének kialakítása, fejlesztése, továbbá a pedagógusok szemléletformálása és módszertani kultúrájának bővítése.

Úszás: Az úszásoktatás a tiszakécskei termálfürdő jól felszerelt tanmedencéjében történik, félévente 20 alkalommal, 2-2 osztály bevonásával. Ennek során a vízhez szoktatástól az eszközhasználaton át a mell-, esetenként pedig akár a pillangóúszás biztonságos elsajátításáig jutnak el a gyermekek. Az úszásfoglalkozások 2014-ben is folyamatosak.

Kosárlabda, foci: A kosárlabda új sportág az intézményben, ezért a sport elméletét: múltját és szabályait is megismerik a gyerekek az egyéni technikai képzés mellett. A foci szakkör foglalkozásai ugyancsak folyamatosak.

Továbbképzések – 2013. május 9. és 11. között 30 órás továbbképzésen vett részt a tantestület Mindenki tehetséges valamiben címmel. A moduláris tehetséggondozó továbbképzés célja az volt, hogy támogassa a pedagógusokat a gyermekekben szunnyadó tehetségek felismerésében, és az egyénre szabott fejlesztésben. Ennek érdekében elméleti és gyakorlati képzésen, játékos, önismereti feladatokban vettek részt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014. március 13.

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0362 számú „Pedagógiai és módszertani megújulás a magasabb színvonalú oktatásért Szentkirályon” című pályázatával 36.610.117 forint támogatást nyert a Szentkirályi Általános Iskola a TÁMOP 3.1.4.-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton. A projekt megvalósítása 2013. január 7-én kezdődött, és 2015. január 7-én zárul.

Szentkirályi Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 6031 Szentkirály, Kossuth L.u. 24.

Telefon: +36 76 445 040

E-mail [email protected]

honlap: iskola.szentkiraly.hu

– 2013. december 19. és 21. között a Viselkedési és magatartási zavarok kezelése a hatékonyabb

nevelés, tanítás tükrében című tantestületi továbbképzésen a manapság oly gyakori magatartási és

figyelemzavar okairól és megoldási lehetőségeiről fejlesztették tovább ismereteiket az intézmény

pedagógusai.

Foglalkozások, táborok

– 2013. május 21. és 26. között 25 negyedik osztályos tanuló környezeti táborban járt az északmagyarországi

Cereden. Kirándulásokon, játékos foglalkozásokon ismerkedtek a környék élővilágával

és környezetével.

– 2013 tavaszán elméleti és gyakorlati ismeretekkel, interaktív bemutatókkal fejlesztettük a tanulók

közlekedésbiztonságát.

– 2013. június 11-én és november 29-én iskolai egészségnapot tartottunk, amikor az egészséges

táplálkozás, a testedzés, a megelőzés fontosságáról esett szó.

– 2013. szeptember 23. és 28. között 14 nyolcadik osztályos diák és két tanár vett részt Cereden

angol nyelvi táborban. A „Cinderella” című mese feldolgozásával – jelmezeket, díszleteket készítve, a

helyi lakosoknak előadást tartva – szórakozva, játékosan, kommunikációs helyzetekben gyakorolva

mélyítették el a tanulók nyelvtudását.

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0362 számú projekt programjai 2014-ben is folyamatosan zajlanak az

intézményben.