1. 2024.07.16. kedd, Valter
  2. |
  3. 38 °C
  4. |

Az első Minősített referenciaintézmény a megye óvodái között

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye az első Minősített referenciaintézmény Bács-Kiskun megye óvodái között.

 

Pályázati segítséggel nyolc hónap alatt a tagintézmény felkészült a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására. A nevelőtestület tagjai képzések, felkészítések keretében sajátították el a szükséges készségeket, képességeket, ismereteket. A felkészülés időszaka alatt elkészítették a referenciaintézményi működés és a Jó gyakorlat átadás eljárásrendjeit, továbbfejlesztették a „CICAHÁT-KUTYAHÁT” és az „OVI-VAKÁCIÓ” című Jó gyakorlatuk moduljait. A referenciaintézményi cím minősítéséhez szükséges helyszíni látogatás megtörtént. A minősítő ülés során az intézmény képviselői - Gulyásné Varga Edit, Erdősné Ladányi Boglárka, Aszódiné Magyar Beáta és Sütő Lászlóné - szakemberekből álló testület előtt adtak számot arról, hogy az intézmény alkalmas lesz a vállalt referenciaterületen a példaértékűen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. A dokumentumelemzés, a helyszíni vizsgálat és bemutató gyakorlati foglalkozás eredménye, hogy a lakiteleki óvoda a referenciaintézményi alapfeltételeknek megfelelt, és ezzel a kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézményi referenciahellyé vált.

- A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény – fogalmazott Sütő Lászlóné az óvoda vezetője. Büszkék vagyunk intézményünkre, mely a térség legszebb óvodája, és amelyben dolgozunk, kiválóan felkészült nevelőközösséggel. Sokat tettünk azért, hogy minden szeglete olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni”. Szolgáltató intézményként az a célunk, hogy szakmai munkák mások számára is érdekes, újszerű és példaértékű legyen. Referencia intézményi működésünkkel szeretnénk segíteni az érdeklődő óvodákat, óvodapedagógusokat a tudatos, tervszerű hatékony nevelőmunka megvalósulásában. Ennek szellemében szervezzük Jó gyakorlataink átadását, melyen fogadjuk az innovatív intézmények pedagógusait. Szolgáltatásainkban felvállaljuk a hálózati tanulás lehetőségét, a hospitálás biztosítását, a dokumentációink tanulmányozását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását. A cím megtisztelő, és nagy felelősség számunkra – mondta Sütő Lászlóné.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye 2014. július 27-től jogosult a Minősített referenciaintézmény cím viselésére. Elérhetőségei: e-mail: [email protected] telefon: +36 70 9344404