1. 2024.04.25. csütörtök, Márk
  2. |
  3. 13 °C
  4. |

Bel és külterületi utak fejlesztése Lakiteleken

Az elmúlt időszakban több utca is szilárd burkolatot kapott Lakiteleken. Most pedig három külterületi utat újítanak fel. A beruházásokról Madari Róbert polgármestert kérdeztük.

– A választópolgároknak az a vágya, hogy jó út legyen a háza előtt. Lakiteleken, függetlenül attól, hogy a XXI. századot éljük, még vannak földesútjaink. Mindenképpen sokaknak hiányérzete ezzel kapcsolatban, nyilatkozta a településvezető.

Készségesen összefoglalta az elmúlt évek útfelújításait, amelyek az alábbiak voltak: Tőserdő és Kerekdomb közötti kerékpárút, Táncsics Mihály út, Iskola utca és Ady Endre út. Hozzáfűzte, hogy óriási és több évtizedes adóssága volt Lakiteleknek, a fő ütőereknek a megújítása.

– Az Árpád utca, a Május 1 utca, a Széchenyi körútnak az egyik fele, illetve a Béke utca aszfaltozása megtörtént. Ebben Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnk, a Belügyminisztériumnál folytatott lobbi tevékenysége a legszámottevőbb, merthogy bármit is csináltunk, bármit is fejlesztettünk a faluban a „lakosság azt kérdezte, hogy ezek az utak miért nem jók? Ezek az utak miért nincsenek megcsinálva?” Több évtizedes tartozása volt a mindenkori önkormányzatnak, így nekünk is. Mindenesetre ez történelmi lépés volt, de minden beruházásra büszkék vagyunk. Emellett büszke vagyok a pályázatokkal foglakozó munkatársainkra is, illetve a pénzügyeseinkre, akik az egészet támogatják a háttérből.

A külterületi utakkal kapcsolatban is lesznek fejlesztések, a munkálatok már elkezdődtek.

– Vidékfejlesztési program keretén belül, három dűlőút aszfaltozására adtuk be a pályázatunkat. Ebből a Budai sornak és a Kása dűlőnek már van egy zúzott köves alapja, illetve az Avar utca leaszfaltozására pályáztunk. Az elmúlt héten el is kezdődött Oncsában az alapozó munka. A másik kettőre pedig új közbeszerzést írtunk ki. Szerintem heteken belül elkezdődik a másik két dűlőn is a kivitelezés.

Madari Róbert beszélt a jövőbeli tervekről is.

– A Dózsa György utcát szeretnénk leaszfaltozni, plusz járdával kiegészíteni, hogy a gyerekek a két iskola között ne az Arany János utcán menjenek ebédelni, hanem a Dózsa György utcán. Az utóbbi kisebb forgalmú is, és a járdát is azért építjük, hogy a gyerekek biztonsággal tudjanak közlekedni.

A Muraközy utcát is szeretnénk leaszfaltozni. Egyrészt az a legfiatalabb része a településnek, és ott csak és kizárólag földesutak vannak, másrészt már ennek a tervei megvannak. Amennyiben a forrást megnyerjük a Muraközy utca lesz a következő, amelyik szilárd burkolatot kap.

A 2024-es költségvetésünkbe beterveztük azt, hogy minden földesutunkra kész engedélyes terveket készítettünk el annak érdekében, hogy ha bárhonnan forrást tudunk beszerezni, vagy éppen látszik a forrás, akkor azonnal mellé tudjuk tenni a terveket.

A Muraközy utca és a Móricz Zsigmond utca közötti résznél voltak problémák. Nem tudtuk úgy megjavítani az utat, hogy az használható legyen. Nagyon nagy sár volt az esők esetén sokszor vált járhatatlanná az adott útszakasz. Itt az önkormányzat, az ott lakók kéréseknek eleget téve, anyagi felajánlásainak figyelembevételével, önerőből egy útalapot építtetett oda.

A kerékpárutakkal kapcsolatban az a célunk, hogy az aktív turizmusnak és azon belül is a kerékpározásnak is csomópontjává váljunk. Földrajzi elhelyezkedésünk ezt alá is támasztja. Tiszaalpár képviselő-testületével megegyezően döntöttünk abban, hogy közösen megterveztetjük a két település közötti kerékpárutat, és akkor a tervekkel majd el fogunk tudni kezdeni lobbizni forrás iránt.

Arra a kérdésre, hogy milyen finanszírozási lehetőségei vannak az önkormányzatnak a polgármester azt válaszolta, hogy amíg ötezer lakosság alatti település volt Lakitelek, ennek kapcsán a Magyar Falu Programból tudtak kisebb forrásokra pályázni. 2023-ban lezárult az előző európai uniós forrástervezési program a TOP-os időszak, jelenleg a TOP plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) lépett életbe. A helyi adókból, iparűzési adókból, egyéb befizetett kommunális adókból tudják működtetni a költségvetést és fejleszteni a falut.

– Egy benyújtott turisztikai pályázatnak az elbírálása megtörtént, a 465 millió forintot ítélt meg nekünk az irányító hatóság. 200 millió forintos útépítésre adtuk be a pályázatunkat hasonlóképpen tavaly januárban, erről még nincs döntés. Tehát igazából a helyi adók azok, amik leginkább a szabadon felhasználható forrásainkat jelentik. A 2023-as év az adóbevételben jó volt. Ez köszönhető a környékünkön zajló útépítésnek, hiszen bármelyik vállalkozás egy önkormányzat területén három hónapnál több időt tölt el, akkor oda kell befizetni az iparűzési adót. Ebből fakadóan volt jó a bevételünk.

Madari Róbert fontosnak tartotta megemlíteni az éghajlatváltozás kapcsán, hogy a teljes útfedés, az aszfaltozás, az udvarok teljes térburkolása nem igazán segíti elő a kevés lehulló csapadéknak a helyben tartását. Ilyen értelemben megérti a legkomfortosabb közlekedés iránti választói igényeket, azonban szerinte figyelembe kell vennünk az ökológiának, az éghajlatnak a változásait is.