1. 2024.06.13. csütörtök, Antal, Anett
  2. |
  3. 19 °C
  4. |

Három éve beszedték az előleget, a lakosok azonban még mindig várnak a telekbővítési engedélyre Lakiteleken

A kecskeméti KecsUP hírportált kereste meg egy lakiteleki lakos azzal, hogy 2021. márciusa óta vár 12 lakiteleki ingatlantulajdonos arra, hogy az önkormányzat közbenjárásával a nyaralóik melletti zöldsávot felosszák. Lakitelek Önkormányzata összesen 1,2 millió forintnyi előleget szedett be a lakosoktól, azonban három év elteltével sem valósult meg a projekt.

Fotó: Balla Szilárd, KecsUP.hu

Az olvasó elmondta, hogy 2021-ben fia és menye egy tetőteret szerettek volna hozzáépíteni a nyaralóként használt lakiteleki ingatlanjukhoz azzal a céllal, hogy ott alapítsanak családot. A probléma azzal volt, hogy a felújítás meghaladta volna a telek maximális beépíthetőségét, így megoldásként egy zöldsávot csatoltattak volna hozzá területükhöz.

A környéken rajtuk kívül 11 további ingatlan tulajdonosa jelezte az önkormányzat felé, hogy ők is igényt tartanának a telekbővítésre. Ezt a kérelmet Madari Róbert, a polgármester aláírásával Lakitelek Önkormányzata 2021. augusztus 16-án jóvá is hagyta és 30 napos határidővel 100.000 forint előleget kértek a felmerülő költségekre: a földmérő megbízásra, a változási vázrajz elkészítésére, az ügyvédi munkadíjra, illetve a földhivatali eljárásra és a bejegyzési díjra.

A kért díjat be is fizették a lakók és ekor kezdődött a hivatali kálvária. A teljes cikket, a lakiteleki önkormányzat válaszával együtt a KecsUP oldalán tudja elolvasni: https://kecsup.hu/2024/05/kozel-3-eve-szedte-be-az-eloleget-lakitelek-onkormanyzata-a-lakosok-azonban-meg-mindig-varnak-a-telekbovitesre-unikum/