3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2020.07.04. szombat, Ulrik
  2. |
  3. 28 °C
  4. |

Katasztrófavédelem az önkéntesség jegyében

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapján, október 8-án, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlést tartott. A járási mentőcsoportok a nemzeti minősítő okleveleiket és a mentési igazolványaikat ünnepélyes keretek között vehették át.

 

A megjelenteket Kovács Ernő kormánymegbízott, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság elnöke köszöntötte. Beszédében köszönetét fejezte ki a járási mentőcsoportok tagjainak, akik önként olyan feladatra vállalkoznak katasztrófahelyzetben, amely a megyében bekövetkezhet. Előtérbe állította az önkéntesség és a helytállás fontosságát, mert veszélyhelyzet idején – amikor minden kézre szükség van – a mentőcsoportok tagjai a települések, és ez által az ország értékeinek megmentésében vesznek részt.

A köszöntőt követően a meghívottak Mészáros Zoltán tű. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság titkárának beszédét hallgathatták meg. Történelmi áttekintést kaphattak a régmúlt és a jelenkor katasztrófáiról. Mészáros Zoltán kiemelte, hogy a megújult katasztrófavédelem alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely fontos közbiztonsági feladat. Ebben a feladatrendszerben jelentek meg új elemként a járási mentőcsoportok, melyek a helyi beavatkozó erők egyik letéteményeseivé váltak. Kis-Juhász Zsolt tű. hadnagy, polgári védelmi felügyelő előadásában kifejtette a mentőcsoportok szerepét a katasztrófák elleni védekezés rendszerében. A résztvevők egy slide-show keretében bepillantást nyerhettek a minősítő gyakorlatokon végrehajtott feladatokba, átélhették azokat a kihívásokat, helyzeteket melyekben a mentőcsoportok tagjainak része volt. A járási mentőcsoportok vezetőinek Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, megyei igazgató adta át a nemzeti minősítő okleveleket és mentési igazolványokat.