3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2020.07.08. szerda, Ellák
  2. |
  3. 25 °C
  4. |

Rendhagyó fejlesztő munkaközösségi értekezlet

Három település: Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug, négy tagintézményének fejlesztőpedagógusai már 12 esztendeje azonos értékek és célok mentén végzik pedagógiai munkájukat.

 

Referenciaintézményünk intézményközi munkaközössége a fejlesztő munkaközösség. Az általános feladatok: pedagógiai prevenciós és korrekciós munka, mérések- értékelések, szakmai előadások, hospitálások, belső műhelymunkák, pedagógiai programunk korszerűségének és szakszerűségének vizsgálata, a gyermekek személyi anyagainak kidolgozása és vezetése, szakmai konzultációk és értekezletek mellett az aktuális nevelési év kiemelt feladataira is fokozott figyelmet fordítunk. Végeztünk már pedagógiai kutatómunkát az óvodás életkorú gyermekek anyanyelvi fejlődése, játéktevékenysége és magatartása területén is. A vizsgálati eredmények konklúzióit beépítettük fejlesztőpedagógiai tevékenységünkbe.

Ebben a nevelési évben, a bölcsődés életkorú gyermekek mozgásfejlődése és annak elősegítése, dokumentálása, elemzése volt kiemelt feladatunk. Az óvodában górcső alá vettük a mérés-értékelési rendszerünk bemeneti mérésének nagycsoportos életkorú gyermekek körében elvégzett eredményeit, a gyermeki kiemelkedő képességek összefüggésében.

A munkaközösség tagjaitól eddig csak nyugdíjba vonulás miatt kellett megválnunk. A közösségünkhöz tartozni megtiszteltetés és szakmai kihívás. Társulásunk alatti utolsó közös értekezletre nagy szeretettel invitáltam az összes fejlesztőpedagógust. Örüljünk egymásnak, szakmai munkánknak, eredményeinknek, hiszen minden nyugalmazott és aktív tag részese és szívügyének tekinti a gyermekek előmenetelét.

Köszönöm minden munkaközösségi tag munkáját, aktivitását az együtt töltött példaértékű szakmai éveket! További sok sikert kívánok a tiszaugi és nyárlőrinci kolléganők fejlesztőpedagógiai munkájához!

Bekéné Kotvics Edit Fejlesztő Munkaközösség Vezető