3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2019.08.23. péntek, Bence
  2. |
  3. 29 °C
  4. |

Tájékoztató a bölcsődei beiratkozással kapcsolatosan

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki bölcsődéjében az alábbi felvételi eljárást alkalmazzuk

A beiratkozás 2016. 05. 02-án 8-17 óráig lesz a Kiss J. úti óvodában. Ezen a napon azon szülők jelentkezését várjuk, akik 2016 szeptemberétől szeretnék megkezdeni a gyermekük beszoktatását. A felvétel eredményéről legkésőbb 2016. június 02-ig értesítéssel leszünk.

A beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és a szülő/gondozó és gyermek lakcímkártyáját. A bölcsődébe a lakiteleki gyermekeken kívül felvesszük a tiszaugi, a nyárlőrinci és szentkirályi gyermekeket is.

Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem jelezték gyermekük felvételi szándékát, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei ellátásra, kérhetnek soron kívüli felvételt

A felvételt nyert gyermekek, ha nem kezdik meg a megbeszélt időpontra a beszoktatást, 2 hétig tartjuk fenn a helyet, utána a szülőknek újra be kell, hogy írassák a gyermeket, de már nem biztos, hogy oda tudjuk felvenni, ahová a szülő szeretné.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel:

• akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,

• munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,

• képzésben való részvételük,

• betegségük,

• vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket:

• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

• akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy

• akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,

• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni megfelelően gyermekéről.

Szeretettel várunk minden kedves szülőt a beiratkozásra!