1. 2024.02.23. péntek, Alfréd
  2. |
  3. 11 °C
  4. |

Tiszta vizet önthetnek a pohárba

A megyében található tanyák többsége 50 évnél régebben épült, és mivel nem tudták követni a kor követelményeit, mára sok tekintetben elavulttá váltak. A legtöbb tanya számára sajnos nincs mód a vezetékes ívóvíz-, szennyvíz és gázhálózathoz történő gazdaságos csatlakozásra.

 
 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Programjának keretében most támogatást nyert az ivóvízminőség javítására a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek keretében lehetőség nyílik az ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálatára. A projektben összesen 60 tanya vehet részt, kiválasztásuk az önkéntes jelentkezést követően, azok beérkezésének sorrendjében történik. A vízmintavételt és -vizsgálatot akkreditált laborok végzik.

 
 

A minták alapján egy olyan elemzést lehet készíteni, amely képet ad a tanyasi vízminőség változásáról térben és időben is. A megyei önkormányzat szándéka, hogy ezzel a helyzetelemzéssel megalapozzák egy későbbi pályázat kiírását, mellyel lehetővé válik a tanyán élők egyedi víztisztító berendezéseinek beszerzése. Ez komoly lehetőséget jelent a tanyákon élők számára, hiszen egészséges ivóvízhez juthatnak. Ennek köszönhetően emelkedhet az életszínvonaluk és a mindennapi megélhetést biztosító gazdálkodásuk feltételei.

 
 

Az önkormányzat szakemberei és a projektben résztvevő civil szervezetek egyeztettek a megyeházán. Gőzerővel folyik a tanyák toborzása, regisztrálása és kiválasztása annak érdekében, hogy a dokumentum április végén a döntéshozók asztalára kerülhessen.