1. 2024.04.25. csütörtök, Márk
  2. |
  3. 13 °C
  4. |

A kilencven éves tiszaalpári iskolát ünnepelték

Fennállásnak kilencvenedik évfordulóját ünnepelte a tiszaalpári általános iskola. Ebből az alkalomból ünnepséget rendeztek az intézmény tornatermében. Az elhunyt pedagógusok és volt iskolavezetők emlékére meggyújtották az örökmécsest.

 

A jelenlévőket Mayer Tamásné köszöntötte. – Iskolánk falai között kilencven éve minden évben, újból és újból gyermekek sokaságával telik meg a tér, a szeptemberi csengőszó hívására, kezdte beszédét az intézményvezető. Alpáron 1730-as évektől szerepelnek az anyakönyvekben iskolamesterek, tanítók. A több évszázad alatt különböző épületekben folyt a tanítás. 1927-ben miniszteri rendelet írta elő, hogy Alpáron egy nyolc tantermes új iskolát kell építeni. 1930 nyarán kezdődött el a kiviteli munka és néhány hónap alatt elkészült az új emeletes épület. Az iskolát 1930. november 30-án avatták fel és a következő év januárjában megkezdődött a tanítás is. Akkor 547 tanuló és nyolc tagú tantestület kezdte el a munkát, Mészáros Dezső irányítása mellett, külön fiú és lány osztályokban. 1948-ban államosították az iskolát, a Szent Imre Iskolából Központi Általános Iskola lett. A tanulói létszám folyamatos bővülése miatt 1984-ben új szárnnyal bővítették az épületet, majd 1987-ben elkészült a tornacsarnok és a napközis terem. 1990-ben visszakerült a főbejárat fölé az angyalos koronás címer. 1996-ban az intézmény felvette az Árpád fejedelem nevet. Az elmúlt évben a szülők segítségével mintegy négy és fél millió forint értékben, megújult az udvar egy része. Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt években is. Nagy feladat még az intézmény elektromos hálózatának a felújítása, de mellette több olyan munka is lenne, amit meg kellene oldani. Bizakodva mondta, hogy tanulóik szorgalommal és kitartással fejlesztik tudásukat, és reményét fejezte ki, hogy nem csak most, de az elkövetkezendő években is. Befejezésként még hozzátette, dolgoznak, küzdenek azért, hogy az ősök által megkezdett nemes feladatokat még sok éven át a gyermekek boldogok lehessenek.

– Kilencven év az emberiség történetében egy szemvillanásnyi idő, de egy iskola életében már számottevő. Ennyi év távlatából van mire emlékezni, mondta Zsámboki Anna a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója –Emlékezni kell az iskola alapítójára a névadóra, a kiváló elődökre, akik megteremtették azt a szellemiséget, amihez az iskola ma is tartozik. Emlékezni kell az évek során felhalmozott értékekre, amelyek ma is megalapozzák a tiszaalpári gyerekek jövőjét. Megköszönte az iskolavezetés és a pedagógusok áldozatos munkáját. A jövő azoké, akik hisznek álmaik többségében. Azt kívánta, hogy a pedagógusok s a gyerekek is merjenek nagyot álmodni és higgyenek az álmaikban. További sikereket kívánt az iskola valamennyi dolgozójának és tanulójának. A születésnapra ajándékot is hozott. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő jókívánságát is tolmácsolta. Az ő ajándéka egy nyolcvan millió forintos beruházás, amelyből a következő évben az elöregedett villamos hálózat újulhat meg a tankerületi központ együttműködésével. Ezt követően a tankerület emléklapját adta át Mayer Tamásnénak, ígérve azt, hogy a jövőben is segíteni fogják a tiszaalpári iskolát.

Vancsura István polgármesternek a jubiláló iskolával kapcsolatban Dobó István szavai jutottak az eszébe, aki a csata előtt azzal bíztatta a vár védőit, hogy a vár erős, de az erő nem a falakban van, hanem a védők lelkében. Átfordítva ezt az iskolára a kilencven év alatt nagyon sok minden változott az intézményben. Megteremtették annak a lehetőséget, hogy a védők, vagyis a pedagógusok, jó körülmények között tudják oktatni, tanítani a gyerekeket. A múlt alapozta meg a jelenlegi helyzetet, hangsúlyozta. – Emlékezni kell azokra az igazgatókra, tanítókra, pedagógusokra, akik már az égi alma materben tanítanak, mert sokat dolgoztak azért, hogy ma itt ünnepelhetünk, tette hozzá.

Az ünnepi beszédek után az iskola diákjai adtak elő rövid műsort, majd az osztályközösségek képviselői átvették a születésnapi tortákat. Az ünnepség befejezéseként megkoszorúzták a pedagógusok fáját.